Barwy Klubowe

barwy_klubowe

Opis herbu:

Klub Tyniecka NIE WIDZĘ PRZESZKÓD Kraków posiada herb w trzech odmianach, jednak  jego serce jest praktycznie niezmienne.

Herb ma wygląd rycerskiej tarczy. Jej kształt przypomina trójkąt równoramienny zwrócony wierzchołkiem w dół. Jego podstawa jest idealnie płaska, natomiast ramiona są wypukła na zewnątrz.
Herb podzielony jest na dwie równe połowy – lewą niebieską i prawą czerwoną. Całość, wzdłuż brzegów tarczy, otoczona jest białą linią.
Po środku widnieje biały miecz skierowany ostrzem w dół. Jego kształt do złudzenia przypomina krzyż.
Po jego lewej stronie, na niebieskim tle, widnieje biała ozdobna litera K w koronie, charakterystyczna dla miasta Krakowa.
Po jego prawej stronie, na czerwonym tle, widać piłkarza z opaską na oczach, który w pełnym biegu prowadzi przy lewej nodze piłkę, od której odchodzą trzy fale dźwiękowe. Zawodnik wraz z piłką również są koloru białego.
Centralnie u dołu, tuż pod szpicem ostrza, widnieje biały napis „T6NWP”.

Herb ten umieszczony jest na klubowych koszulkach.

Klub posługuje się również okrągłym herbem występującym w dwóch wariantach kolorystycznych. Oba w swej centralnej części posiadają opisaną powyżej niebiesko-czerwoną tarczę z mieczem, literą “K” oraz piłkarzem, umiejscowioną na czerwonym tle. Jedyna różnica polega na usunięciu z niej napisu „T6NWP„. Jest to spowodowane tym, iż okrągły herb posiada pełną nazwę klubu „Tyniecka NIE WIDZĘ PRZESZKÓD Kraków”. Nazwa wraz z liczbą „2008”, będącą datą założenia, okalają tarczę. W zależności od wersji kolorystycznej litery i cyfry występują w białej odmianie na niebieskim tle, bądź niebieskie na białym tle.

Okrągły herb z białym napisem i niebieskim tłem widnieje w lewym górnym rogu strony naszego klubu.