Tyniecka NIE WIDZĘ PRZESZKÓD Kraków (T6 NWP) – czyli krakowska drużyna piłki nożnej niewidomych

Od 2008 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie działa prekursorska sekcja piłki nożnej osób niewidomych prowadzona przez trenera piłkarskiego, tyflopedagoga mgr Mateusza Stawarza.

W 2015 roku trener prowadzący zajęcia drużyny zwrócił się do Zarządu Stowarzyszenia „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD” z prośbą o sformalizowanie działania drużyny oraz objęcie jej nadzorem menedżerskim ze strony działaczy naszej organizacji. 

Zapewniamy, iż dobro naszych zawodników, drużyny,  ich marzenia oraz chęć rywalizacji sportowej w duchu fair play jest dla nas celem nadrzędnym kierującym naszymi działaniami. 

W związku z chęcią rozwoju tej dyscypliny sportu od 18 kwietnia 2015 roku Stowarzyszenia „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”, a tym samym jej sekcja Blind Futbolu jest organizacją parasolową Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słaboiwdzących Cross. Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi.